Vákuumos vezérlés? szekunder fojtószelepes karburátorok ismertetése

(Szerző: Ladarevolution (Linkai Péter), utoljára módosítva: 2009.11.23.)

Pár gondolat a Ladákba szerelt Weber licence karburátorokról:

A vákuumos vezérlésű szekunder fojtószelepes Weber karburátor részeiről írok pár gondolatot, és megemlítem majd a régebbi mechanikus karburátoroknál lévő lényegesebb eltéréseket is.


A szóban forgó karburátorok kéttorkú esőáramú porlasztók. A klasszik Lada típusokon találhatunk ilyen karburátorokat. (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121) Főbb részeik az alapjárati rendszer, a primer és szekunder fő adagoló rendszer, a segédrendszer, az üzemanyag dúsító berendezés, a gyorsítószivattyú.

Az alapjárati rendszer:

A primer torokhoz kapcsolódik, feladata a motor alacsony fordulatszám tartományában lévő keverék előállítása.
Az alapjárati benzin fúvóka a karburátor jobb oldalán található, alapvetően ennek mérete határozza meg az alacsony fordulati keverék minőségét. Az alapjárati levegőfúvóka egy kalibrált furatú rézcső, ami a porlasztóházba van sajtolva, mérete emiatt nem változtatható.
A benzinfúvóka átmérőjének növelésével dúsíthatjuk a keveréket alacsony fordulatszám tartományba.
Egyes típusoknál a fúvóka helyén egy mágnes szelepet találunk aminek a szerepe csak annyi h a gyújtás lekapcsolásakor elzárja az alapjárati csatornát.

Alapjárati szabályzó csavarok:

A vákuumos karburátoroknál három alapjárati szabályozó csavar található. Kettő segítségével lehet az alapjárati keverék minőségét beszabályozni, egyel pedig az alapjárati keverék mennyiségét lehet szabályozni. A csavarok beállítása természetesen az alacsony fordulatszám tartományokban is jelentős hatással vannak a keverék minőségére. (és a primer fő adagoló rendszer lágy bekapcsolását is segíti a keverékképzésbe) A három szabályzócsavar hatása:

- alapjárati mennyiség csavar: az alapjárati (benzin-levegő) keverék mennyiségét lehet vele szabályozni. Kifelé csavarva több keveréket kap a motor, nő a fordulatszám.

- alapjárati minőség csavar: az alapjárati (és alacsony fordulati) keverék minőségét lehet vele szabályozni. Kifelé csavarva dúsul a keverék, egy ideig nő a fordulat, majd egy ponttól túldúsulás következtében csökkenni kezd.

- megkerülő levegő csavar: szintén az alapjárati (és alacsony fordulati) keverék minőségét lehet vele szabályozni, egy furaton keresztül több levegőt engedhetünk vele a keverékünkhöz. Kifelé csavarva szegényedik a keverék.1 - porlasztóház, 2 - primer fojtószelep, 3 - az üresjárati rendszer felső nyílása, 4 - az üresjárati rendszer alsó nyílása, 5 - az üresjárati rendszer légcsatornája, 6 - az üresjárati keverék mennyiségét szabályzó csavar, 7 - az üresjárati keverék minőségét szabályzó csavar, 8 - az üresjárati rendszer emulziós rendszere, 9 - megkerülő-levegő csavar, 10 - porlasztófedél, 11 - az üresjárati rendszer levegő fúvókája, 12 - az üresjárati rendszer benzin fúvókáját tartó csavar, 13 - az üresjárati rendszer üzemanyag csatornája, 14 - a primer kamra emulziós ürege


A vákuumos mûködtetésû szekunder fojtószeleppel rendelkező porlasztóknál előfordul olyan változat aminél az üresjárati keverék mennyiségét szabályzó csavar egyben egy vákuumos vezérlést is kap, így motorfékezés közben elzárja az üresjárati keverék nyílását és csak tiszta levegőt kap ilyenkor a motor. (lásd részletesen: http://www.zsiguli.hu/index.php?action=cikk&id=151)
A mechanikus 2101-es karburátornál csak alapjárati minőségcsavart találunk, amivel be tudjuk állítani a keverék minőségét. Az alapjárati fordulatszámot a primer fojtószelep, határoló csavarjának segítségével tudjuk beállítani. (A későbbi 2101-1107010-03-as jelû karburátoron emellett található még megkerülő levegő csavar is.)1 - üzemanyag bevezető cső, 3 - az üzemanyagszûrő tartócsavarja, 91 - gyorsítószivattyú, 93 - a gyorsítószivattyú mûködtető karja, 97 - az alapjárati keverék minőségét szabályzócsavar, 117 - hûtővíz be- és kivezető cső, 125 - porlasztóház, 83 - a primer fojtószelep mûködtető karja, 82 - a primer fojtószelep határolócsavarja, 72 - kartergáz bevezető cső, 79 - a hidegindító berendezés membránháza, 29 - primer torok, 22 - szekunder torok, 41 - az alapjárati benzinfúvóka tartócsavarja


A primer fő adagoló rendszer:

Feladata a motor közepes és magas fordulatszámán történő keverék előállítása. A primer benzin fúvóka az úszóházban található, méretének növelésével dúsíthatjuk a keveréket. A porlasztóházban található a primer adagoló rendszer levegő fúvókája, amely a keverék túldúsulásának megakadályozásáért felelős, a fordulatszám növekedésekor. Méretének növelésével szegényíthetjük a keveréket a magasabb fordulatszámok felé egyre nagyobb mértékben.

A szekunder adagoló rendszer:

Mûködését tekintve megegyezik a primer rendszerrel, de ez csak magas fordulatszámnál lép mûködésbe. Mechanikus mûködtetésû (2101, 2103, 2106) szekunder fojtószelep esetén fokozatosan lép mûködésbe, mivel szekunder fojtószelep a primer fojtószelep helyzetének függvényében nyílik. A vákuumos mûködtetésûeknél (2105, 2107) a primer torokban fellépő vákuum vezérli a szekunder fojtószelepet, így terhelés függvényében lép mûködésbe a szekunder adagoló rendszer.
Egy segédrendszerrel is ki van egészítve, mely nagyon hasonló az alapjárati rendszerhez. Feladata a szekunder rendszer egyenletes bekapcsolása a keverékképzésbe. A benzinfúvókája a karburátor bal oldalán található. Átmérőjének növelésével dúsíthatjuk a keveréket. A levegőfúvókáját szintén a karburátor házba sajtolták ugyan úgy, mint az alapjárati rendszeréét.1 - a dúsító rendszer emulziós fúvókája, 2 - a dúsító rendszer emulziós csatornája, 3 - a szekunder rendszer fő levegő fúvókája, 4 - a dúsító rendszer levegő fúvókája, 5 - a dúsító rendszer benzin fúvókája, 6 - üzemanyag tûszelep, 7 - az úszó tengelye, 8 - a tûszelep golyója, 9 - úszó, 10 - üzemanyag, 11 - szekunder üzemanyag főfúvóka, 12 - szekunder emulziós üreg, 13 - szekunder kamra emulziós csöve, 14 - a szekunder fojtószelep tengelye, 17 - a szekunder kamra nagy diffúzora, 18 - a szekunder kamra kis diffúzora, 19 - a szekunder kamra fő adagolórendszerének porlasztója


A gyorsítószivattyú:

A fojtószelep hirtelen nyitásakor rövid ideig dúsítja a keveréket, mivel hirtelen megváltoznak a nyomásviszonyok és a benzin nagyobb tömegéből adódó tehetetlensége miatt "lemarad" a levegőhöz képest, ezért elszegényedne a keverék ha nem adnánk plusz benzint hozzá. Így meg tudjuk akadályozni az autó hirtelen gázadáskori torpanását. A gyorsszivattyú fúvókáját a karburátor ház tetején találjuk, és csak a primer torokba juttat üzemanyagot.1 - a gyorsítószivattyú porlasztójának rögzítő csavarja, 2 - a gyorsítószivattyú porlasztójának teste, 3 - a gyorsítószivattyú rendszer emulziós csatornája, 4 - a gyorsítószivattyú rendszer benzin fúvókája, 5 - üzemanyag, 6 - a gyorsítószivattyú karját mozgató tárcsa, 7 - a gyorsítószivattyú mûködtető karja, 8 - a gyorsítószivattyú membránrugója, 9 - a gyorsítószivattyú membránjának nyomórúdja, 10 - a gyorsítószivattyú membránja, 11 - visszacsapó szelep, 12 - a gyorsítószivattyú üzemanyag csatornája


Az üzemanyag dúsító berendezés:

A szekunder torokhoz tartozik, feladata hogy maximálishoz közeli fordulatszámokon dúsítja a keveréket. Benzin és levegőfúvókája egy-egy kalibrált furatú rézcső, melyek a porlasztóházba vannak belesajtolva. (A 2106-os és a 1974 után kibocsátott 2103-1107010-01-es típusjelû karburátorban nem találunk ilyet.)


Végül az úszóházban lévő benzinszint pontos beállítása is fontos dolog, mert a túl magas benzinszint felesleges túlfogyasztást okozhat, a túl alacsonynál pedig torpanhat az autó, magas fordulaton egyenetlen motorjárást eredményezhet, extrémen alacsony szint pedig már alacsonyabb fordulatszámon is okozhat ilyen tünetet.


Pár tünet amiből következtetni lehet hogy dús vagy szegény-e a keverék:

Dús keverékre utalhat pl. a kormos gyertya, ha kihúzott szívatóra fordulatszám csökkenéssel reagál a motor, gázadásra torpanhat, melegen nehéz indíthatóság, a gyorsítószivattyú karjának kézzel való meghúzására fordulat csökkenéssel reagál a motor.

Szegény keverékre utalhat pl. fehéres gyertyák, gázadásra torpanhat, nem húz az autó, esetleg becsörög a motor, hidegen nehéz indítás, hideg motor esetén (hideg időben) gyengébb teljesítmény, a gyorsítószivattyú karjának kézzel való meghúzására fordulat növekedéssel reagál a motor.
 

A keverékminőség változása fordulatszám tartományokra levetítve: (nagy vonalakban)A porlasztó helyes beállítása házilag nagyon nehézkes, még a hozzáértő tapasztalt embereknek is, ezért ajánlott olyan szervizbe elvinni az autót ahol kipufogógáz elemző mûszer segítségével gyorsan és pontosan be tudják állítani.

Linkai Péter (ladarevolution)