Samara karburátor javítás

(Szerző: (), utoljára módosítva: 2014.06.02.)

Samara porlasztó szerelés
írta Szelindi Gábor

A leírás nagyrésze az egyik Samara szerelési könyvbõl származik (köszönet érte Emilnek), saját megjegyzéseimmel (dõlt betûkkel) kiegészítve. Egyéb hasznos anyag: gm és Z. karburátor szerelési, beállítási, illetve fúvókapucolási leírása.

Szükséges anyagok, szerszámok:

 • hézagmérõ, ami nekem van 0,1-tõl 1-ig, 0,1-enkénti lépésekben, ~500 Ft volt a Trawalaban
 • benzin a tisztításhoz. Én, hogy a lakás ne legyen teljesen büdös (nem volt kedvem a hidegben az utcán órákig szerelgetni), vettem gyógyszertárban sebbenzint és azzal mostam le
 • ecset, szintén a takarításhoz, 1/4"-os vagy kisebb
 • esetleg pumpa vagy sûrített levegõ (palackos, számítógép tisztítása használatos) a járatok kifúvásához, illetve használható még nitro hígító, fecskendõ segítségével
 • kisebb nagyobb csavarhúzók
 • 8-as, 10-es, 13-as és talán 9-11-es és/vagy 12-14-es villáskulcsok
 • fültisztító pálcika
 • fecskendõ (5 vagy 10 ml)
 • cserealkatrészek (tömítések, membránok, fúvókák, úszó [Különösen gázüzemû autókál az úszó a hõ hatására kiszárad, porlad. Ennek egyik következménye, hogy a két feje nem egyformává válik, és nem lehet többet beállítani semmit - Vazpetya kiegészítése], stb.)
 • Raketa porszívó (a fõ tüzelõanyagfúvókák kiszedéséhez, copyright by _Andrew_ from Lada topic of the Index)

A karburátor leszerelése

 • A le és felszerelést csak hideg motornál végezzük.
 • Levegõszûrõ leszerelés (automatacsõcsonk, gégecsõ, kartergázcsõ leszerelés, majd fedél levesz, négy rögzitõanya (eredetileg sima anya, amit célszerû lecserélni önzáróra, hogy ne tudjon lerázódni és a motorba esni - ebbõl viszont elvileg mindig csak újat lehetne felrakni) kicsavar, légszûrõházat a porlasztófedélrõl finoman leszed)
 • Le kell bontani a porlasztóról minden csövet, vezetéket (az elõmelegítõt legjobb lenne úgy leszedni, hogy egyben lecsavarozod a porlasztóról - nem folyik ki a hûtõfolyadék -, ehhez nagyon rövid szárú csavarhúzó kell, vagy a csöveket leszerelni a csonkokról - le kell zárni valamivel a csöveket, le kell akasztani a gáz és szívató huzalokat, az elektromos vezetékeket, vákuum és benzincsöveket)
 • a porlasztót a szívócsonkra rögzítõ négy 13-as anyát lecsavarva a porlasztó leszedhetõ (szivócsonkot takard be, ne hulljon bele semmi)

Porlasztó szétszerelése

Csavarjuk ki a karburátor fedelét (2-95. ábra) rögzítõ csavarokat (5 darab) és óvatosan, nehogy megsértsük a tömítõalátétet, az úszót, a dúsítószerkezet és a szekunder kamra átmeneti rendszerének csöveit, vegyük le a fedelet. (Majd a porlasztóházában lévõ benzint a fecskendõvel távolítsuk el.) Szereljük szét a karburátor fedelét, ebbõl a célból végezzük el a következõket:
 • tüskével óvatosan toljuk ki a 3 úszó 1 tengelyét a tartókból, majd ügyelve arra, hogy meg nem sértsük a füleit vegyük le az úszót;
 • vegyük le a fedél 4 tömítõ alátétét, csavarjuk ki a 2 tûszelep ülését (ha jól emlékszem, ide kell a 12-es villáskulcs), csavarjuk ki a 11 tüzelõanyag-adagoló csõcsonkot és vegyük ki a 12 tüzelõanyag-szûrõt (a szûrõ a csõcsonkkal szemközti oldalon lévõ csavar alatt van, arról szedhetõ ki, legalábbis nekem úgy jött ki);
 • csavarjuk ki az üresjárati tüzelõanyagfúvóka házát a 10 elektromágneses zárószeleppel együtt és vegyük ki a 9 fúvókát;
 • csavarjuk ki a 19 tengelyt, vegyük ki a 17 golyót a rugóval együtt, vegyük le a 18 légcsappantyúmûködtetõ kart, kapcsoljuk le a légcsappantyúmûködtetõ kar rugóját. Szükség esetén csavarjuk ki a légcsappantyú rögzítõcsavarjait, vegyük ki a 15 légcsappantyút és a 16 tengelyt;
 • szereljük szét a membránegységet, leemelve a 8 fedelet a 7 szabályzozócsavarral együtt. Vegyük ki a 6 rugót és az 5 membránt a rúdjával együtt (ez csak megfelelõen elforgatva jön ki, a rúd végén lévõ "kampót" kell kivezetni a helyérõl).
Szereljük szét a karburátor házát (2-96. ábra), ebbõl a célból végezzük el a következõ mûveleteket:
 • vegyük le a gyorsítószivattyú 3 fedelét a 2 karral és az 1 membránnal együtt;
 • vegyük ki a gyorsítószivattyú 10 fúvókacsöveit, valamint a primer és a szekunder kamra 11 fúvókacsöveit. A gyorsítószivattú 10 fúvókacsöveit csak a fúvókaháznál fogva emeljük ki (Ezt nem tudom, hogyan lehet kivitelezni, mert: 1. a fúvókacsõház teljesen benne van a porlasztóházban, kézzel nem lehet megfogni, 2. olyan szorosan rögzíti a tömítõgyûrû, hogy kézzel nem lehet kiszedni. Brutális módszer, de én csavarhúzót feszítettem az egyik gyorsítófúvókacsõ alá és kiemeltem õket.);
 • csavarjuk ki a primer kamra fojtószelepe tengeléynek anyáját, vegyük le a gyorsítószivattyú 4 mûködtetõ bütykét és az alátétet (a bütyköt, illeve a rögzítõanyáját nem tudtam leszedni, de nem okozott gondot a továbbiakban);
 • csavarjuk ki a rögzítõcsavart, vegyük le a villamosvezetéket az üresjárati keverékmennyiséget szabályozó 30 csavarról, majd csavarjuk ki a 30 csavart;
 • dugóhúzóval húzzuk ki a 26 mûanyag tömítõdugót és csavarjuk ki az üresjárat 28 keverékösszetétel-szabályozó csavart (ha a mûanyag dugó a helyén van, a keverékösszetétel szabályozó csavart kivenni nem biztos, hogy célszerû, ha mégi kiveszed, jegyezd meg, hány (fél)fordulatra volt a teljesen becsavart állapottól vissza);
 • vegyük le az erõátviteli üzemállapot takarékberendezésének 5 fedelét, a 6 membránt és a rugót;
 • csavarjuk ki az erõátviteli üzemállapot takarékberendezésének 7 tüzelõanyag-fúvókáját (nálam ez sem sikerült, csak elforgott a fúvóka);
 • csavarjuk ki a 12 fõ tüzelõanyag-fúvókákat a keverékcsövekkel együtt, valamint a fõ adagoló rendszerek 13 fõ tüzelõanyagfúvókáit.
Szükség esetén csavarjuk ki a primer kamra 24 fojtószelepét rögzítõ csavarokat, vegyük le a csappantyút és vegyük ki a 20 tengelyt a mûködtetõkarokkal együtt. A biztosítóalátét lehúzása és a szekunder kamra 25 fojtószelepét rögzítõ csavarok kicsavarása után vegyük le a csappantyút és húzzuk ki a csappantyú 23 tengelyét. Emeljük ki a primer és szekunder kamra fojtószelepei tengelyeinek csapágyait.

Alkatrészek tisztítása, ellenõrzése

Tüzelõanyagszûrõ

Mossuk át a szûrõt tüzelõanyagban és fúvassuk át sûrített levegõvel. Ellenõrizzük a szûrõ állapotát. Ha a szûrõ vagy a tüzelõanyagbevezetõ csõcsonk hibás, cseréljük ki újakkal.

Úszószerkezet

Mossuk át az alkatrészeket tüzelõanyaggal és ellenõrizzük az állapotukat. Az úszón nem szabad sérüléseknek lenniük. A tûszelep és az ülése tömítõfelületén nem szabad tömítetlenséget okozó sérüléseknek lenniük. A szelepnek szabadon kell mozognia a fészkében, a golyónak pedig nem szabad fennakadnia. Az úszó tömege nem haladhatja meg a 6,23 g-ot. A hibás alkatrészeket újakkal cseréljük ki.

A karburátor fedél

Tisztítsuk meg a szennyezõdéstõl és az olajtól a fedelet, valamint az összes furatot és csatornát. Mossuk le a fedelet acetonnal vagy tüzelõanyaggal és fúvassuk át sûrített levegõvel. Vizsgáljuk meg a fedél tömítõfelületeit. Ha azokon sérülések vannak, cseréljük ki a fedelet újjal.

Indítószerkezet

Tisztítsuk meg, mossuk le tüzelõanyaggal és fúvassuk át sûrített levegõvel az indítószerkezet össze alkatrészét. Vizsgáljuk meg az alkatrészeket, a hibásakat cseréljük ki újakkal.

A fúvókák és a keverékcsövek

Tisztítsuk meg a fúvókákat és keverékcsöveket a szennyezõdésektõl és a gyantás lerakódásoktól, mossuk át azokat acetonnal vagy tüzelõanyaggal és fúvassuk le sûrített levegõvel. A fúvókákat nem szabad fémszerszámokkal vagy huzallal tisztítani, a fúvókákat és a karburátor többi alkatrészét nem szabad vattával vagy törlõronggyal törölni, mivel a szálak betömíthetik a keverékcsatornát. erõs szennyezõdés esetén a fúvókákat puha fából készített és acetonba mártott tûvel tisztíthatjuk meg. A lényeg, hogy mindig a fúvóka anyagánál puhább anyaggal tisztítsuk a fúvókákat!

A karburátor háza

Tisztítsuk meg a házat a szenyezõdésektõl és az olajtól. Mossuk át a csatornáit acetonnal vagy tüzelõanyaggal és fúvassuk át sûrített levegõvel. Szükség esetén tisztísuk meg a csatornákat és a keverékcsöveket speciális dörzsárakkal. Vizsgáljuk meg a ház tömítõfelületeit, sérülések vagy deformációk esetén a házat cseréljük ki újjal.

Gyorsítószivattyú

Tisztítsuk meg a szivattyú alkatrészeit, mossuk le azokat tüzelõanyaggal és fúvassuk le sûrített levegõvel.Ellenõrizzük a golyó mozgását a fúvókacsõben és a szivattyú mozgó alkatrészeinek /kar, membránrészek/ mozgását. Berágódásoknak nem szabad lenniük. A membránnak épnek, hibátlannak kell lennie. Ellenõrizzük a tömítõfelüleletek és tömítõalátétek állapotát. A szivattyú sérült alkatrészeit cseréljük ki újakkal.

Az erõátviteli üzemállapot takarékberendezése

Ellenõrizzük a membárn tolórúdjának teljes hosszát, beleszámítva a tolófejet is. Ha a hosszúság 6,0 mm-nél kisebb, cseréljük ki a membránt a tolórúddal együtt.

A karburátor összeszerelése

A karburátor összeszerelését a szétszereléssel fordított sorrendben végezzük. Eközben ügyeljünk a következõkre:
 • az úszónak szabadon kell forognia a tengelyén a kamrafalak megérintése nélkül;
 • a tüzelõanyagszelepnek könnyen, elferdülések és fenneakadások nélkül kell csúsznia a fészkében, a tûszelep fészke meghúzási nyomatékának 14,7Nm (1,5 mkp) értékûnek kell lennie;
 • az elektromágneses zárószelep meghúzási nyomatékának 3,68 Nm (0,375 mkp) értékûnek kell lennie.
Ahhoz, hogy összeszerelésnél össze ne cseréljük a fúvókák helyét, ügyeljünk a jelölésükre és a fúvókák felszerelésénél vegyük figyelembe a 2-2. táblázat adatait. A fojtószelepek rögzítõcsavarjainak meghúzása után a speciális készüléken végzett tömítéssel biztosítsuk le a csavarokat, ügyelve arra, hogy a fojtószelepek tengyelyei ne deformálódjanak. A gyorsítószivattyú összeszerelésénél csavarjuk be egy kissé a fedél rögzítõcsavarjait, ütközésig nyomjuk le a hajtókart, csavarjuk be a csavarokat és engedjük fel a kart. A fedél csavarjait átlósan, egyenletesen húzzuk meg.

Tüzelõanyagszint beállítása (2-97. ábra)

Az 1 úszó és az 5 fedélen felfekvõ 4 tömítõ alátét közötti távolságnak 1+-0,2 mm-nek kell lennie. Ezt a hézagot a 2 nyelv behajlításával szabályozzuk. Eközben a nyelv támfelületének merölegesnek kell lennie a 3 tûszelep tengelyére és a felületen nem szabad berágódásoknak beütõdéseknek lenniük. Beszabályozásnál vízszintesen, úszóval felfelé tartsuk a karburátor fedelét.

Az indítószerkezet beszabályozása (2-93. ábra)

Amikor a 5 légcsappantyú 4 muködtetõkarját ütközésig az óramutató járásával ellenkezõ irányba fordítjuk, a légcsappantyúnak a 7 rugó hatására teljesen zárt helyzetben kell lennie. Ha a légcsappantyú nem zár, szüntessük meg a berágódás okát. Teljesen zárt légcsappantyú mellett kézzel ütközésig nyomjuk le az indítószerkezet 3 rugóját (nem a rugót kell lenyomni, hanem a membrán L alakú rúdjat kell a rugó ellenében végállásig benyomni - nyissa vissza a légcsappanyút). Ebben az esetben az 5 légcsappantyúnak 2 mm-re kell nyílnia (B indítóhézag). Szükség esetén szabályozzuk be a hézagot a 2 csavarral. A primer kamra fojtószelepének teljesen zárt légcsappantyú mellett 1,1 mm-re nyitottnak kell lennie (C indító hézag). Szabályozzuk be a hézagot a 10 csavarral. A C hézagot célszerû "huzal" hézagmérõvel ellenõrizni, mert íves felületek közötti hézagot kell méregetni.

Porlasztó felszerelése

Csavarokat egyenletesen, átlósan kell meghúzni (nyomaték: 15,2 Nm (1,5 mkp)). Nem szabad túlhúzni - deformálódik a felület - fals levegõ. Légszûrõház rögzítõcsavarjait óvatosan kell meghúzni, mert könnyen kiszakadnak a porlasztófedélbõl a tõcsavarok (utána már felfúrás + túlméretes tõcsavarok; én fémragasztóval ragasztottam be õket).

A karburátor mûködtetõ szerkezetének beszabályozása (2-94. ábra)

A fojtószelepek 1 mûködtetõ pedáljának (gyk: gázpedál :-) ) teljesen lenyomott helyzetében a primer kamra fojtószelepének teljesen nyitottnak kell lennie, a légcsappantyú 16 mûködtetõ karja pedig nem mozdulhat el. Elengedett 1 pedál mellett a fojtószelepnek teljesen zártnak kell lennie. Ha ez nem így van, szabályozzuk be a pedál és a fojtószelep helyzetét a mûködtetõhuzal mellsõ végén lévõ 13 szabályozóanyák segítségével. A légcsappantyú szerkezetében rögzítsük le a 14 vonórúd és 10 burkolata végeit oly módon, hogy kihúzott 8 kar mellett a légcsappantyú teljesen zárt, benyomott kar mellett pedig teljesen nyitott helyzetben legyen.

Az üresjárat beszabályozása (2-98. ábra)

Az üresjárat szabályozó elemei a keverék-összetételt szabályozó 2 csavarból és a keverék mennyiségét szabályozó 1 csavarból állnak. A 2 szabályozó csavar megközelítésének biztosítására a tömítõdugót dugóhúzóval kell kihúzni. Az üresjárat beszabályozását meleg motoron végezzük (hûtõfolyadék hõmérsékelete 90...95°C) beszabályozott vezérmûhézagok, megfelelõen beállított elõgyújtás és teljesen nyitott légcsappantyú mellett. A keverék mennyiséget szabályozó 1 csavarral a vizsgálópad fordulatszámmérõje szerint állítsuk be a motor forgattyústengelyének fordulatszámát 750...800 1/min határok között. A keverékösszetételt szabályozó 2 csavarral az 1 csavar változatlan helyzete mellett állítsuk be a kipufogó gázok szénmonoxid (CO) tartalmát 0,5...1,2%-ra. Az 1 csavarral állítsuk be a forgattyústengely fordulatszámát 750...800 1/min- re. Szükség esetén a 2 szabályozócsavarral állítsuk helyre a CO tartalmat 0,5...1,2% tartományon belüli értékre. Beszabályozás után hirtelen nyomjuk le a fojtószelepek mûködtetõpedálját, majd engedjük fel, emellett a motornak megállsá nélkül növelnie kell a forgattyústengely fordulatszámát, ha pedig a fordulatszámot csökkentjük, a motornak nem szabad lefulladnia. Ha a motor leáll, az 1 csavarraé növeljük a forgattyústengely fordulatszámát a 750...800 1/min tartományon belül. Helyezzük be a 2 keverékösszetételt szabályozó csavar behelyezési nyílásába a 4 mûanyag tömítõdugót. Házilagos beállításhoz hasznos kiindulási anyag a gm által írt beállítási leírás.

A szekunder kamra blokkolószerkezet mûködésének ellenõrzése (2-96. ábra)

Fordítsuk meg a légcsappantyú mûködtetõt az óramutató járásával ellenkezõ irányban a csappanytú teljes zárásáig. Ezután fordítsuk meg a 20 tengelyt a mûködtetõkarnál fogva a primer kamra fojtószelpének teljes nyitásáig, eközben a szekunder kamra fojtószelepének zárt helyzetben kell maradnia. Fordítsuk meg a légcsappantyú mûködtetõkarját az óramutató járásával megegyezõ irányban, a fojtószelepek mûködtetõkarját pedig a szelepek teljes nyitásáig. Ha eközben a szekunder kamra fojtószelepe nem nyílik ki, javítsuk meg a hibát. A hiba oka a szekunder kamra 21 blokkolókarjának beakadása vagy a blokkolókar 22 rugójának lekapcsolódása lehet.

A fentiek alapján a "light" porlasztó szerelés (fúvóka tisztítás)

 • légszûröház leszerel
 • huzalokat, csöveket, stb nem kell leszerelni
 • porlasztófedél, mindennel együtt leszed
 • a két fõfúvókát ki kell szerelni (a "fõ légfúvókák a keverékcsövekkel együtt" alatt vannak a fõ tüzelõanyag fúvókák, ezeket valamilyen óvatos módszerrel ki kell emelni - pl porszívó:o) )
 • fúvókákat, csõveket ki kell takarítani, ahogyan a fúvókák alatti aknákat is (fültisztító, sûrített levegõ, benzin, stb segítségével)
 • visszaszerelés
Ennél részletesebben lásd Z. fúvokatisztítási leírását, igaz az nem Samararol szól, de a fentiek ismeretében ahol kell, ott konvertálható a dolog.

Hozzászólások ehhez a cikkhez:
A főfúvókákat én méretre hegyezett hurkapálcikával szoktam kivenni, picit megszorul bennük és szépen kihúzhatók a csavarhúzóval történt meglazítás után.