Gyújtótranszformátor

(Szerző: scs (Sárközy Csaba), utoljára módosítva: 2006.12.15.)


Gyújtótranszformátor.

Az akkumulátor 12 V-os feszültségét nagyfeszültséggé alakítja át az indukció-törvény alapján. Szerkezeti részeit az alábbi ábra szemlélteti:


A gyújtótranszformátort kívülről fémből vagy mûanyagból készült ház védi. A ház és a tekercsek közötti teret szigetelőanyaggal töltik ki. Ezzel növelik a mechanikai szilárdságot és a jobb hőelvezetést.
A zárófedelet nagy átütési szilárdságú anyagból, rendszerint bakelitből készítik. A zárófedél megakadályozza a külső nedvesség bejutását. A fedélen helyezik el a primer és a szekunder tekercsvégek csatlakozóit.
A gyújtótekercs belsejében lemezelt lágyvasmag foglal helyet. A vasmag összegyûjti a mágneses indukcióvonalakat. A vasmagot transzformátorlemezekből készítik és egymástól elszigetelik rozsdával vagy lakkal, hogy az örvényáramokat és az ebből eredő felmelegedést csökkentsék.
A vasmagra először a szekunder tekercset helyezik úgy, hogy a vasmagtól és rétegeiben egymástól kondenzátorpapírral szigetelik. A szekunder tekercs, 0,05-0,2 mm átmérőjû zománcszigetelésû huzalból, 6000-8000 menettel készül.
A primer tekercset a szekunder tekercsre helyezik, jól szigetelve. E tekercselési mód azért szükséges, mert a primer tekercsben nagyobb áramerősség folyik, mint a szekunder tekercsben, és így jobb a hûtés. A primer tekercs 0,6-2 mm átmérőjû, és 200-400 menetből áll. A primer és a szekunder tekercsek egymással fémes kapcsolatban vannak, és ezt vezetik ki a fedélen lévő (15) csatlakozóhoz, amely a gyújtáskapcsolón keresztül kapcsolódik az akkumulátorhoz. Az (1) csatlakozó a primer tekercs másik vége, amelyet a gyújtáselosztó megszakítóberendezéséhez csatlakoztatunk. A szekunder tekercs másik (4) vége a gyújtáselosztó kivezetéséhez csatlakozik.

A gyújtáskapcsoló zárása után a primer tekercsben 4-6 A erősségû áram halad, amelynek hatására a mágneses tér kialakul. A primer áramkör megszakításakor a tekercsben folyó áram hirtelen megszakad, és a tekercs körül kialakult mágneses tér változása olyan hirtelen jön létre, hogy ez biztosítja a szekunder tekercsben létrejövő 15000-25000 V-os gyújtófeszültséget.