Elektronikusan vezérelt karburátor és detonációs égés érzékel?s gyújtás

(Szerző: Ravens (Horváth Márk), utoljára módosítva: 2010.03.13.)

Elektronikusan vezérelt karburátor és detonációs égés érzékelős gyújtás

Leginkább a nyugati exportra készült Ladákat szerelték ilyennel.

Az emisszió csökkentő rendszerekkel felszerelt gépkocsik a szokványos felszereltségû gépkocsiktól az alábbiakban különböznek:

- a porlasztón félautomata indító szerkezet, üresjárati aktuátor és fő adagoló rendszer van
- a kipufogó gázok rendszerében hármashatású katalizátor és az oxigén-koncentráció érzékelője van
- bevezették a kipufogó gázok recirkulációját
- bevezették a benzingőzök felfogó rendszerét
- elektronikus vezérlésû gyújtási rendszert alkalmaznak, amely az előgyújtást a kopogásos égés intenzitásának függvényében változtatja
- a porlasztó keverék-összetételét elektronikus rendszer vezérli
- bevezették a porlasztó félautomata indító szerkezetének vezérlő rendszerét

TÁPRENDSZER

A kipufogó gázok mérgező hatásának csökkentésére a rendszerben van egy 1 hármashatású katalizátor (9-17. ábra), amely a kipufogó rendszerben a hangtompító dob előtt található.
A keverék-összetétel kialakítását vezérlő elektronikai rendszer meg tartja az üzemanyag-levegő keverék sztöchiometrikus összetételét a motor különféle üzemmódjaiban, vagyis a levegő és az üzemanyag közötti olyan arányt, amelynél a kipufogó gázok összetétele biztosítja a közömbösítő leghatékonyabb mûködését.
A benzin az üresjárati rendszerbe teljesen az aktuátoron (12 elektromágneses szelep) keresztül jut, a primer kamra fő adagoló rendszerébe részben pedig a 13 aktuátoron keresztül az üzemanyag főfúvóka mellett.

9-17. ábra. Kipufogógázok semlegesítésének kombinált vázlata:

1 - hármashatású katalizátor; 2 - oxigén-koncentráció érzékelője; 3 - késleltető szelep (csillapító); 4 - recirkulációs cső; 5 - recirkulációs szelep; 6 - teljes terhelés érzékelője; 7 - szolenoid szelep; 8 -termoelektromos érzékelő; 9 - fûtőblokk; 10 - hőfokszabályzó; 11 - párolgások felfogása a porlasztó úszóházából; 12 - üresjárati mûködtető; 13 - főadagoló rendszer mûködtetője. 14 - porlasztó félautomata indító szerkezete; 15 - termoelektromos kapcsoló; 16 - elektropneumatikus szelep; 17 - üresjárati szabályozó csavar érintkezője; 18 - beszívócső: 19 - detonációs érzékelő; 20 - kipufogó kollektor
A - adszorberhoz; B - hûtési rendszerhez; C - vákuumos előgyújtás szabályozóhoz; D - üzemanyagmegtakaritóhoz

Az elektronikus vezérlő blokk az érzékelők jelei alapján értékeli a motor állapotát és szabályozza az aktuátorok áteresztő képességét. Ezen kívül a blokk bekapcsolja vagy kikapcsolja a 7 szolenoid-szelepet. amelyen keresztül a ritkítás elkerül a gyújtáselosztó-érzékelő vákuumos szabályozójához, a benzingőzöket felfogó rendszerbe és a kipufogó gázok 5 recirkulációs szelepéhez.
A ritkítás hatására a recirkulációs szelep kinyit és átereszti a kipufogó gázok egy részét a 18 beszívócsőbe, ennek következtében csökken a nitrogén oxidok mennyisége a kipufogó gázokban. A recirkulációs szelepet nem lehet szétszerelni és nem javítható.

9-18. ábra. 2105-1107010-61 porlasztó:

1 - szekunder kamra blokkolását mûködtető kar; 2 - üresjárati keverékmennyiség szabályozó csavarja; 3 - porlasztó felmelegítésének blokkja; 4 - motorteknő szellőztetésének csonkja; 5 - gyorsítószivattyút mûködtető kar; 6 - indítószerkezet ütközője; 7 - csőcsonk a benzingőzök elvezetésére az úszóházból 8 - üresjárati rendszer mûködtetője; 9 — porlasztófedél 10 — üzemanyag bevezető csőcsonk; 11 — félautomata indítószerkezet; 12 — porlasztóház; 13 - szekunder kamra fojtószelep-csappantyújának karja; 14 - fojtócsappantyúk vezérlő karja; 15 - szekunder kamra blokkoló karjának szege
A - jel az indítószerkezet bimetalos rugójának helyes beállításához

9-2. táblázat

Megjegyzés: A fúvókák jelölését a fogyasztás határozza meg. amelyet mikroméréssel mérnek le. A mikromérőket etalon fúvókákkal állítják be.

PORLASZTÓ

A  mérgezéscsökkentő rendszerrel ellátott gépkocsikra 21053-1107010-61 típusú porlasztót (9-18. ábra) szerelnek. A porlasztó beállítási adatait a 9- 2. táblázat tartalmazza.
A porlasztó emulziós típusú, a fojtócsappantyúk soros nyitásával. A porlasztón van egy kiegyensúlyozott úszóház. a kartergázokat a fojtószelep mögötti térbe elszívó rendszer, illetve melegítik az emulziót az üresjárati rendszer kimenetén.

A porlasztó részei:

- két fő adagoló rendszer a primer és szekunder kamrához
- a primer kamra üresjárati rendszere (9—19. ábra) az átmeneti rendszerrel
- a szekunder kamra átmeneti rendszere
- a fő adagoló rendszer 9 aktuátora és az üresjárati rendszer 11 aktuátora
- membrános gyorsító szivattyú
- félautomata indító szerkezet (9-20. ábra)

A porlasztón van a 7 csőcsonk (lásd 9—18. ábrát) a benzingőzök úszóházból való elvezetésére.
A félautomata indító szerkezettel rendelkező vizsgált porlasztókra érvényben maradnak a "Kézi vezérlésû 2105-1107010 típusú porlasztók javítási utasításá”-nak előírásai.

Megkülönbözető sajátosságok az alábbiak:

 - másak az indítószerkezet és az üresjárati rendszer szabályozásai;
 - kissé eltér a porlasztó fedelének (9-21. ábra) és házának (9-22. ábra) szétszerelése és összeszerelése.


9—19. ábra. A 21053-1107010-61 porlasztó üresjárati rendszerének, átmeneti rendszereinek és mûködtetőjének vázlata

1 - szekunder kamra átmeneti rendszerének kimenő furata; 2 - szekunder  kamra  fojtócsappantyúja; 3 - primer kamra fojtócsappantyúja; 4 - primer kamra üresjárati és átmeneti rendszereinek kimenő furatai, 5 - üresjárati keverékminőség szabályozó csavarja, 6 - primer kamra fúvókája; 7 - Üresjárati rendszer levegőcsatornája; 8 - mûködtető üzemanyafúvókája; 9 - fő adagoló rendszer mûködtetője; 10 - porlasztó úszóháza; 11 - üresjárati mûködtető; 12 - mûködtető üzemanyag-fúvókája; 13 - üresjárati levegőfúvóka; 14 - levegőcsappantyú; 15 - kis légtorok; 16 - szekunder kamra átmeneti rendszerének levegőfúvókája; 17 - szekunder kamra átmeneti rendszerének beszívó csöve az üzemanyagfúvókával. 18 - második kamra fúvókája


9-20. ábra. A 21053-1107010-61 porlasztó félautomata indító szerkezete:

1 - primer kamra fojtócsappantyúja; 2 - szekunder kamra blokkoló mûködtető karja;. 3 - blokkoló mûködtető karja; 4 - tömlő az elektropneumatikus szelephez; 5 - csőcsonk; 6 - dugattyú; 7 - második fokozat szabályozásának ütközője; 8 - első fokozat szabályozó csavarja; 9 - membrán-üreg; 10 - levegőcsatorna a porlasztó fojtó mögötti terébe; 11 ~ indítószerkezet membránja; 12 - levegőcsappantyú; 13 - indítószerkezet mûködtelő rúdja; 14 - indítószerkezet tengelye; 15 - bütyök; 16 - rúdrugó; 17 -indítószerkezet membránrúdja 18 - szekunder kamra blokkolóhorga; 19 - ütköző karja; 20 - primer kamra fojtócsappantyúja kinyitásának szabályozó csavarja; 21 - fojtószelep nyitásának a karja; 22 - fojtószelep nyitásának rúdja; 23 - fojtócsappantyúk vezérlése
A - szekunder kamra blokkolásának ütközője; B - indítóhézag a levegőcsappantyúnál; C - indítóhézag a primer kamra fojtócsappantyújánál; a. b. c - a 15 bütyök kitüremkedései

9-21. ábra. A 21053-1107010-61 porlasztó fedelének alkatrészei

1 - úszóka tengelye; 2 - tûszelep; 3 - úszóka; 4 - porlasztófedél tömítése; 5 - indítószerkezet fedele összeszerelve; 6 - dugattyú ütközője; 7 - indítószerkezet membránja; 8 - tömítés; 9 - levegőcsappantyú karja; 10 - üresjárati rendszer mûködtetője; 11 - mûködtető üzem-anyagfúvókája; 12 - porlasztófedél; 13 - üzemanyagszûrő; 14 - üzemanyagadagoló csőcsonk; 15 - félautomata indítószerkezet háza összeszerelve a mûködtető karokkal; 16 - primer kamra fojtócsappantyúja nyitásának szabályozó csavarja; 17 - bimetallos rugó házát rögzítő bilincs; 18 - folyadékkamra; 19 - ház a bimetallos rugóval összeszerelve; 20 - bimetallos rugó ernyője; 21 - fojtócsappantyú nyitását mûködtető rúd

FIGYELMEZTETÉS

Szigorúan tilos elfordítani a porlasztó indító szerkezetének bimetalos rugóját mind a tekercselés irányában, mind pedig ellentétes irányban. Ezen követelmény be nem tartása esetén megsérül a bimetalos rugó és elromlik a porlasztó indító szerkezete. Tilos a félautomata indító szerkezet házát és alkatrészeit lemosni, nehogy megsérüljenek a perselyek, tengelyek és karok kenési tulajdonságai.

A félautomata indító szerkezet javítja a gépkocsi vezérlését és csökkenti a kipufogó gázok mérgező hatását a motor indítási és melegítési üzemmódjaiban.
A levegő plusz 18 °C-nál alacsonyabb hőmérséklete esetén a 15 termoelektromos kapcsoló (lásd a 9-17. ábrát) nyitott, a 16 elektropneumatikus szelep az atmoszférára csatlakozik. A motor beindításakor a 6 dugattyút (lásd a 9-20. ábrát) megnyitja a 11 membrán 17 rúdja. Ezért az indító szerkezet 9 membrán-üregében maximális ritkítás nem jön létre és a levegőcsappantyúnál beáll a 2,5 mm-rel egyenlő első indító B hézag (első fokozat), ami megfelel a hideg motor megbízható beindításnak.


9-22 ábra. A 21053-1107010-61 porlasztóházának alkatrészei:

1 - üresjárati keverékmennyiség szabályozó csavarja; – 2 porlasztó üresjárati érintkezőjének elektromos vezetéke; 3 — porlasztó felmelegítő blokkja; 4 – gyorsítószivattyú membránja; 5 - gyorsítószivattyú házának fedele; 6 - gyorsítószivattyú mûködtető karja; 7 - gyorsítószivattyú mûködtető bütyke; 8 - fő adagoló rendszer mûködtetője; 9 - mûködtető üzemanyagfúvókája; 10 - mûködtető illesztője; 11 - tömítés; 12 - gyorsítószivattyú porlasztója az üzemanyag adagoló szeleppel; 13 - porlasztók; 14 - fő levegőfúvókák az emulziós csövekkel; 15 - Üzemanyag főfúvókák; 16 - porlasztóház; 17 - szekunder kamra fojtócsappantyújának szabályozó csavarja; 18 - szabályozó csavar támasztója; 19 – támasztó zárósapkája; 20 - szekunder kamra fojtócsappantyújának a tengelye, 21 - szekunder kamra fojtócsappantyújának karja; 22 - szekunder kamra fojtócsappantyújának mûködtető kar; 23 - fojtócsappantyúk vezérlő karja; 24 - primer kamra fojtócsappantyújának visszahúzó rugója; 25 - szekunder kamra blokkoló karja; 26 - blokkoló kar rugója; 27 - primer kamra fojtócsappantyúja; 28 - szekunder kamra fojtócsappantyúja; 29 -üresjárati  keverékminőség szabályozó csavarjának záródugója; 30 - szekunder kamra fojtócsappantyújának visszatérítő rugója: 31 - üresjárati keverék minöség szabályozó csavarja

A motor felmelegedésének mértékében a levegőcsappantyú nyitását a bimetalos rugó biztosítja (a 9-20. ábrán nem ábrázoltuk). A felmelegedett motornál a levegőcsappantyút teljesen kinyitja a bimetalos rugó.
A motor indításakor, amikor a levegő hőmérséklete 18 °C-nál magasabb, a termoelektromos kapcsoló zárt, az etektropneumatikus szelep zárt, nincs kapcsolat az atmoszférával, Eközben a levegőcsappantyú elmozog az 5,5 mm-es második indító B hézagra (második fokozat), amit a 6 dugattyú 7 ütközője határol be. Ez a hézag biztosítja a hideg motor megbízható indítását és stabil mûködését.

A porlasztó félautomata indító szerkezete mûködésének ellenőrzése:

A félautomata indító szerkezetet általában akkor kell ellenőrizni, ha észrevételek keletkeznek a hideg motor indításával kapcsolatban.
Vegye le a levegőszûrő fedelét, majd a gázpedált benyomva és eleresztve ellenőrizze a levegőcsappantyú helyzetét. A csappantyú teljesen zárt legyen, ha a környező levegő hőmérséklete plusz 25 °C-nál alacsonyabb.
A levegőcsappantyú helyzete megadható a bimetalos rugó beállításával, bizonyos karakterisztikán keresztül. A rugót a gyártó vállalatnál állítják be az indítószerkezet 1 házán (9-23. ábra), a bimetalos rugó 2 házán és a folyadékkamra 3 házán lévő jelek illesztésével (a 9-23. ábrán nincs feltüntetve a bimetalos rugó). A bimetalos rugó az üzemeltetés során nem igényel pótlólagos szabályozást.
Indítsa be a hideg motort és 15-20s múlva ellenőrizze a motor főtengelyének fordulatszámát, ami -18-25 °C hőmérsékleten 1900 és 2200 min-1 között legyen. Ha a fordulatszám ennek nem felel meg, vegye le a porlasztót és állítsa be a C indító hézagot a primer kamra fojtócsappantyújánál (a beállítást a későbbiekben ismertetjük az "Indító hézagok szabályozásai" fejezetben).
Vegye le a levegőszûrőt és vegye le a 4 levegő tömlőt az 5 csőcsonkról. Indítsa be a hideg motort és nyitott 5 csőcsonk mellett ellenőrizze a B indító hézagot a levegőcsappantyúnál, ami 2,5 mm legyen. Zárja le az 5 csőcsonkot és ismét ellenőrizze a B indító hézagot, mérje le ismételten a B indító hézagot, ami 5,5 mm legyen. Ha a B indító hézagok nem felelnek meg a


9-23. ábra. A 21053-1107010-61 porlasztó félautomata indító szerkezetében lévő bimetalos rugó beállításának ellenőrzése:

1 - indítószerkezet háza; 2 - bimetalos rugó háza; 3 - folyadékkamra háza; 4 - bimetalos rugó házának rögzítő csavarjai; 5 - folyadékkamra rögzítő csavarja

követelményeknek, állítsa be azokat mûködő hideg motoron, ügyelve arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek a porlasztóba és a táprendszer beszívó részébe.

A porlasztó indító hézagainak beszabályozása:

Vegye le a levegőszûrőt, fordítsa el a 7 ütközőt, vegye le a 4 tömlőt és indítsa be a hideg motort.
Tartsa meg a 6 dugattyút, hogy ne forduljon el, és a 8 csavarral állítsa be mûködő motoron a levegőcsappantyú B indító hézagját - 2.5 mm. Ezután tegye a helyére a dugattyú 7 ütközőjét és zárja le az 5 csőcsonkot. A 7 ütközőt be csavarásával mûködő motoron állítsa be a B hézagot - 5,5 mm. Állítsa le a motort és tegye vissza a helyükre a levett egységeket és alkatrészeket.
A primer kamra fojtócsappantyújánál a C indító hézagot leszerelt porlasztónál kell beállítani.
Zárja le a primer kamra 1 fojtócsappantyúját. Csavarhúzóval fordítsa el a 15 bütyköt az óramutató járásával ellentétes irányban és állítsa be a 19 kar ütközőjét a sugár szerinti legnagyobb "a" szemre. Ezután a 20 csavarral állítsa be a fojtócsappantyúnál a C hézagot 1,1 mm értékre.
Tegye vissza a leszerelt egységeket és alkatrészekéi a motorra, indítsa be a motort és a beindítás után 15—20 s múlva ellenőrizze a főtengely fordulatszámát, ami 1900 és 1200 f/perc között legyen.
A felmelegedett motor főtengelyének fordulatszáma üresjáratban. 950±50min"' legyen.

Meleg motor üresjáratának beszabályozása:

Az üresjárat elemei a keverékminőség  2 szabályozó csavarja (9-24. ábra) és a keverékmennyiség 1 szabályozó csavarja. A 2 szabályozó csavart a 4 zárósapka védi. A csavarhoz való hozzáférés szükségessé teszi a záródugó eltörését.
A szabályozást felmelegített motoron (a hûtőfolyadék hőmérséklete 90-95 °C) kell elvégezni, amelyen beszabályozták a hézagokat a vezérmûben, jól beállították a gyújtási pillanatot és teljesen kinyitották a levegőcsappantyút.
A keverék mennyiség 1 szabályozó csavarjával a vizsgálópad fordulatszámmérője alapján állítsa be a motor főtengelyének fordulatszámát 900-1000 f/perc határok között.
A keverék minőség 2 szabályozó csavarjával érje el, hogy a kipufogó gázok szénmonoxid-tartalma a csavar adott helyzetében 0.4-0,6 % között legyen.
Az 1 csavarral állítsa vissza a főtengely 900-1000 ford/perc fordulatszámát.


9-24. ábra. Üresjárati rendsor szabályozó csavarjai:

1 — keverék-mennyiség szabályozó csavarja; 2 — keverékminőség szabályozó csavarja; 3 - tömítőgyûrû; 4 - szabályozó csavar záródugója

Szükség esetén a 2 szabályozó csavarral állítsa helyre a CO tartalmat 0,4-0,6 % értékre.
A szabályozás befejezése után tegyen be a keverékminőség 2 szabályozó csavarjának furatába új 4 mûanyag záródugót.

BENZINGÕZÕKET FELFOGÓ RENDSZER

A rendszer a 6, 8. 9, 11, 17. 21 és 23 hajlékony tömlőkkel (9-25. ábra) összekapcsolt szétszerelhetetlen egységekből áll. A benzingőzöket a 15 adszorberben aktív szén fogja fel. A gőzök az adszorberhoz a 20 üzemanyagtartályból kerül a 22 szeparátoron, 19 gravitációs szelepen és a 18 ikerszelepen keresztül, mûködő motor esetén pedig még a 4 porlasztó 3 úszóházából is. Nem mûködő motor esetén az úszóházból és az 5 beszívó csőből eredő benzingőzök egy részét szintén elnyeli a levegőszûrő 2 adszorbeáló szûrőbetétje.


9-25. ábra, Benzingőzöket felfogó rendszer vázlata:

1 - levegőszürő; 2 - adszorbáló szûrőbetét; 3 – porlasztó úszóháza; 4 - porlasztó; 5 – bemenő cső; 6, 8, 9, 11, 17, 21, 23 - hajlékony tömlők; 7 - fúvóka; 10 - szolenoid szelep; 12 - késleltető szelep (csillapító); 13 és 14 - adszorber pneumatikaszelepe; 15 - adszorber; 16 - levegőcső; 18 - ikerszelep; 19 - gravitációs szelep; 20 - üzemanyagtartály; 22 - szeparátor.
A – keverék összeállítás vezérlő blokkjához; B – recirkulációs szelephez

Amikor a keverékátalakítás vezérlő blokkja bekapcsolja a 10 szolenoíd szelepet, akkor az 5 beszívó csőben keletkező ritkítás kinyitja a 14 pneumatika-szelepet. Ekkor a 16 csőcsonkon keresztül megtörténik a 15 adszorber átfúvatása a 7 fúvókán keresztül.
A rendszer javítása az egységek épségének ellenőrzését és szükség szerinti kicserélését jelenti. A tömlők dehermetizálódása esetén meg kell húzni a rögzítő bilincseket, vagy ki kell cserélni a sérült tömlőket.
Az adszorber 13 pneumatika-szelepe, ha a membrán alatt ritkítás kerül, legyen zárva, az adszorber 14 pneumatika-szelepe pedig a ritkítás ráadásakor legyen nyitott.
A 19 gravitációs szelep függőleges helyzetben legyen nyitott, 90°-nál jobban megdöntött állapotban pedig zárt.

GYÚJTÁSI RENDSZER

A gyújtási rendszer kontaktus nélküli, tartalmazza a gyújtásvezérlés 3 elektronikai blokkját (9-26. ábra), a 38.3706 típusú 5 gyújtáselosztó-érzékelőt, a 27.3705 típusú 4 gyújtó tekercset, az FE65PR típusú 6 gyújtógyertyákat, az "Olson" cég 1 detonáció-érzékelőjét és a nagyfeszültségû vezetékeket. A beállított induló előgyújtási szög 12±1°.
A gyújtásvezérlő 3 blokkjába a vezérlő impulzusok az 5 elosztó-érzékelőben elhelyezkedő kontaktus nélküli érzékelőből kerülnek. Ezeket az impulzusokat a blokk áramimpulzusokká alakítja át a gyújtótekercs primer körében. A motor fordulatszámának függvényében a vezérlő blokk beállítja a gyújtótekercs primer körében az áramimpulzusok hosszát és amplitúdóját.


9-26. ábra. Gyújtási rendszer vázlata:

1 – detonációs égés-érzékelő; 2 - önindító; 3 - elektronikus gyújtásvezérlő blokk; 4 - gyújtótekercs; 5 - gyújtáselosztó-érzékelő; 6 - gyújtógyertyák
A - önindító relé "87" kivezetőjére; B - motor testvezetéke; C - kocsi szekrény testvezetéke; D - szerelőblokk 8 kapocsdobozának "2" dugaszához

A motor mûködésében a detonáció megelőzése érdekében a vezérlő blokk bizonyos mértékben késlelteti a kimenő impulzusokat a gyújtáselosztó-érzékelő által beállított gyújtási pillanathoz viszonyítva. A detonáció meghatározható a hengerfejre felállított 1 piezokeramikus rezonancia-érzékelő segítségével. A gyújtás késleltetésének értéke függ a detonációk intenzitásától és frekvenciájától, Illetve a motor fordulatszámától A késleltetés maximális értéke eléri a 12°-ot a főtengely elfordulási szöge szerint. A detonáció befejeződése után a gyújtás késleltetése lecsökken a kiinduló értékre. A motor indításakor (a jelet az önindító 2 behúzó reléje adja) a blokk beállítja a gyújtáskésleltetés maximális értékét.
Az elosztó-érzékelő, a gyújtótekercs és gyújtógyertyák ellenőrzési adatai a 7. fejezetben találhatók (lásd "Gyújtási rendszer"). A gyújtás vezérlő blokkja a kommutátorhoz hasonlóan ellenőrizhető (lásd a 7-30. ábrát) oszcilloszkóp és négyszögimpulzus generátor segítségével. Az impulzusokat a "orosz nagy B betû" és „C" kivezetőkre kapcsolják. A "orosz nagy P betû" vezetéket a 12 V-os tápforrás "+" kapcsával, a "orosz CS betû" és "K" vezetékeket pedig a "test"-re kötik. Az oszcilloszkópra rákapcsolják a kimenő impulzusokat a "3" vezetékről és ellenőrzik az impulzusok formáját és a maximális áramerősséget (lásd u 7-31. ábrát), ami 7±1 A legyen.

PORLASZTÓ KEVERÉKKIALAKÍTÁSÁNAK VEZÉRLÕ RENDSZERE

A rendszer feladata a motor hengereibe kerülő üzemanyag-levegő keverék összetételének szabályozása, hogy biztosítani lehessen a kipufogó gázok teljes semlegesítését (közömbösítését). A rendszer nem igényel szabályozást és karbantartást az üzemeltetés során.
A rendszer alapvető egysége a 3 vezérlő elektronikai blokk (9-27. ábra). Ide érkezik az információ a 2 oxigén-érzékelő-től, a 8 hőmérséklet- és a 9 teljes terhelés érzékelőjétől, a fojtócsappantyú 1 végálláskapcsolójától (zárt vagy nyitott) és a gyújtási rendszerből (a motor fordulatszámára vonatkozó információ). A kapott információ alapján a blokk vezérli a porlasztó 4 és 5 aktuátorának (elektromágneses szelepének) mûködését, valamint bekapcsolja vagy kikapcsolja a 6 szolenoíd szelepet. Az aktuátorokat a blokk 10 Hz frekvenciájú impulzusok segítségével vezérli. Ezen impulzusok hosszát megváltoztatva a blokk szabályozza az aktuátorok áteresztőképességét.
A rendszer mûködésének ellenőrzésére szolgál a 7 világító tabló. Ha a tabló a motor mûködésekor villog, akkor vagy szakadás van az érzékelőkhöz, aktuátorokoz, szolenoid szelephez vezető vezetékekben, vagy pedig ezek az egységek meghibásodtak.
A motor indításakor kigyullad a lámpa áramkörének épségét ellenőrző 7 tabló és a motor beindulása után kialszik.

9-27. ábra. Keverékösszeállítás vezérlő blokkjának vázlata:

l - fojtócsappantyú végálláskapcsolója; 2 - oxigén érzékelője; 3 - keverékösszeállítás vezérlő blokkja; 4 - fő adagoló rendszer mûködtetője; 5 - üresjárat mûködtetője; 6 - szolenoid szelep; 7 - "CHECK
ENGINE" tabló; 8 – hőmérséklet jeladó; 9 - teljes terhelés érzékelője
A - gyújtástekercs "orosz nagy B betû" kapcsához; B - szerelőblokk "orosz nagy S betû"1 kapocsdobozának "1" dugaszához; C - gyújtástekercs "K" kapcsához;
Vezetékek színének jelölése; T3 - sötétzöld; C"orosz nagy G betû" - világoskék; TC - sötétkék. A többi színjelölése a 7-2. táblázatnak felel meg

Mindkét aktuátor teljesen nyitott. A motor beindulása után záródnak a teljes terhelés 9 érzékelőjének az érintkezői és az aktuátorok átállnak a rögzített impulzusos üzemmódra. Ekkor a fő adagoló rendszer aktuátorára 50 %-os telítettségû(az impulzus hosszinak és periódusának hányadosa 100 %-al megszorozva) impulzusok kerülnek, az üresjárati aktuátorra pedig 3 %-os, vagyis ez gyakorlatilag nyitott. A szolenoid-szelep zárt. ezért a recirkulációs szelep és az adszorber átfúvató szelepe is zárt, a gyújtáselosztó-érzékelő vákuumos szabályozója pedig nem mûködik.
A motor felmelegedése idején, amikor a hûtőfolyadék hőmérséklete eléri a 75 °C-t, záródnak a 8 hőfokérzékelő érintkezői és a 3 blokk átáll az üresjárati aktuátor üzemanyag-levegő keveréke összetételének szabályozási üzemmódjára (megnő vagy csökken az impulzusok hossza). A szolenoid-szelep kinyit. A motor felmelegedése befejeződik, amikor záródik a fojtócsappantyú 1 végálláskapcsolója, a motor fordulatszáma pedig lecsökken az üresjárati fordulatszámra, 900-1000 min"1-re. Eközben a szolenoid-szelep bezár.
Üresjáratban (az 1 végálláskapcsoló a testre zár, a teljes terhelés 9 érzékelője szintén zárt) az üzemanyag-levegő keverék összetételét az üresjárati aktuátor szabályozza. A fő adagoló rendszer aktuátorára 50%-os telítettségû impulzusok kerülnek. A szolenoíd-szelep zárt. Ha az üresjárati fordulatszám 225O 1/min fölé emelkedik, az üresjárati aktuátor lezár, ezen érték alá csökkenéskor pedig ismét kinyit.
Mozgó gépkocsin (fojtócsappantyú lenyomva) a teljes terhelés érzékelőjének bekapcsolásakor az üresjárati aktuátor nyitott és az üzcmanyag-levegő keverék összetételét a fő adagoló rendszer aktuátora szabályozza. Abban az esetben, ha ez az aktuátor már zárt, de az oxigén-érzékelőtől változatlanul érkezik a jel a "dús" keverékről, akkor az üresjárati aktuátort használja fel az üzemanyag adagolás további csökkentésére. A szolenoid-szelep bekapcsol, ha bekapcsolt állapotban van a teljes terhelés érzékelője és a motor fordulatszáma meghaladja az 1500 1/min értéket.
A gépkocsi fékezésekor, amikor a fojtócsappantyú zárt, a motor fordulatszáma viszont még meghaladja a 2250 1/min-t, bezár az üresjárati aktuátor, a fő adagoló rendszer aktuátorára pedig 50 %-os telítettségû impulzusok kerülnek. Amikor az üresjárati fordulatszám 2250 1/min alá esik, az üresjárati aktuátor kinyit és megkezdi az üzemanyag-levegő keverék összetételének a szabályozását.
A gyújtás kikapcsolása után a fő adagoló rendszer aktuátora kinyit, az üresjárati aktuátor zárt. 5-30s elteltével ismét kinyit.
A vezérlőblokk mûködése az "Olson" cég eljárása szerint ellenőrizhető laboratóriumi berendezésen.
Az aktuátoroknál ellenőrzik a tekercsek ellenállását, ami 40±10 Ohm legyen, illetve a minimális mûködési feszültséget — 8 V. Az aktuátor tûjének normál (kiinduló) állapota - nyitott.
A hőmérséklet érzékelő érintkezői 75 °C-nál magasabb hőmérsékletnél záródjanak, 50 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnél pedig nyitódjanak ki.
A teljes terhelés érzékelőjének érintkezői normál állapotban nyitottak és záródjanak, ha az érzékelő üregébe 25±7,5 Hgmm-nél nagyobb vákuumot adnak.
A szolenoid-szelep tekercsének ellenállása 70-80 Ohm. Minimális mûködési feszültség 8 V. A szelep normál állapota zárt.


9-28. ábra. Porlasztó indító szerkezete elektropneumatikus szelepének bekötési vázlata:

1 - szerelőblokk; 2 - termoelektromos kapcsoló; 3 - elektropneumatikus szelep

A PORLASZTÓ INDÍTÓ SZERKEZETE ELEKTROPNEUMATIKUS SZELEPÉNEK BEKAPCSOLÁSI RENDSZERE

A rendszer vázlata a 9-28. ábrán látható. A 3 elektropneumatikus szelepet a levegőszûrőben elhelyezkedő a termoelektromos kapcsoló 2 kapcsolja be bekapcsolt gyújtás esetén. A kapcsoló érintkezői záródjanak 18 °C hőmérsékletnél és nyitódjanak 13 °C hőmérsékletnél.
Az elektropneumatikus szelep legyen hermetikus ha bekapcsolt gyújtás mellett 0,085 MPa (0.85 kp/cm2) ritkítást adnak az 5 ferde csőcsonkra (lásd a 9-20. ábrát), vagyis ha rákapcsolják a 12 V-os lápfeszültséget.
Áramfelvétel 12 V feszültségen - 0,375 A. A minimális mûködési feszültség 9 V legyen - 40 és 100 °C között, illetve a ferde csőcsonkon lévő 0,085 MPa (0,85 kp/cm2) ritkítás mellett.

 

Forrás: Lada 2107 személygépkocsi javítási kézikönyv