A bordásszíj, ékszíj feszítése, cseréje

(Szerző: Pavel (Baranya Pál), utoljára módosítva: 2006.12.13.)

A bordásszíj, ékszíj feszítése, cseréje

Általában nem tanácsos megvárni, amíg magától elszakad az ékszíj. A várható meghibásodás jelei legtöbbször már időben jelentkeznek. Az erősen rojtos széle, a keresztirányú repedései már a közeli vagy az azonnali cserére figyelmeztetnek. A generátorrögzítés meglazítása után lecserélhetjük a szíjat, majd a gyári előírásnak megfelelően feszítsük meg, és a feszítőkengyelt ismét rögzítsük.

Nagyobb gondot jelent a VAZ-2105 (2104) és a VAZ-2108 vezérmû bordás laposszíjának a cseréje. Mindkét típusnál szükséges a gyári szerelési előírások betartása.

A szíj feszességének állítása:

2.      Lazítsuk meg a 11 feszítőgörgő konzolját rögzítő 6 csavarokat, és egyenletesen forgassuk meg a főtengelyt 2-3 fordulattal. Ilyenkor a 12 rugó automatikusan beállítja a 10 bordásszíj szükséges feszességét.

3.      Előbb a jobb oldali, majd a bal oldali 6 csavarokat húzzuk meg, helyezzük el és rögzítsük a 8 felső védőfedelet.

Minden 60000 km megtétele után cseréljük ki a bordásszíjat újra. Szükség esetén a csere házilag is elvégezhető, a következő sorrendben:

1.      Vegyük le a ventilátor 2 ékszíját és a 8 felső védőfedelet.

2.      A forgattyústengelyt forgatva illesszük össze az 1 tárcsán levő C jeleket. Az 5 középső védőfedélnél és a vezérmûtengely 9 szíjtárcsáján levő F jelet pedig a hengerfej fedelén levő E jellel hozzuk egy helyzetbe.

3.      Vegyük le az 5 középső és 3 alsó védőfedelet.

4.      Vegyük le a 12 rugót, lazítsuk meg a 6 konzolját, toljuk el a bal szélső helyzetbe, és vegyük le a 10 bordásszíjat.

5.      Az új szíjat helyezzük fel az 1 tárcsára, illesszük be a forgattyústengely 4 fogas tárcsájába is, a 13 olajszivattyú hajtótengelyének a tárcsájába és a 7 feszítőgörgőbe, majd feszítsük meg a szíjat.

6.      A vezérmûtengely 9 tárcsájára az elülső oldalról tegyük fel a szíjat, a 11 konzolt nyomjuk el jobbra, és helyezzük vissza a 12 rugót is.

7.      Helyezzük vissza az 5 középső védőfedelet, meghúzva a rögzítőcsavarokat.

8.      A forgattyústengelyt forgassuk el két fordulattal és ellenőrizzük az E és az F pontok egybeesését a C és D jelek illeszkedésénél; ha a jelek egybeesnek, akkor előbb a 6 jobb oldali, majd a bal oldali csavart húzzuk meg. Ha a jelek nem esnek egybe, akkor ismételjük meg a szíj felhelyezési mûveletét.

9.      Helyezzük fel és erősítsük meg a 3, 5, 8 védőfedelet, tegyük fel a ventilátor 2 szíját, és az előírásoknak megfelelően feszítsük meg.

10.  Végezetül a gyújtási időpontot is állítsuk be.

A VAZ-2108 típusnál is a vezérmûtengelyt a forgattyústengelyen rögzítet 1 bordásszíjtárcsán feszülő 6 bordásszíj hajtja. Ugyanez a szíj hajtja meg a vízszivattyú 2 szíjtárcsáját is. A 3 görgő a szíj feszítését végzi. A görgő a hengerfejhez rögzített 7 körhagyós tengelyen forog. A tengelynek a rögzítő csavarhoz viszonyított elfordításával szabályozhatjuk a szíj feszességét.

A bordásszíj feszességének állítása:

1.      Vegyük le a bordásszíj első védőfedelét.

2.      A generátort hajtó szíjtárcsa rögzítőcsavarjainál fogva fordítsuk el a forgattyústengelyt két fordulattal az óramutató járásával megegyező irányban.

3.      Ellenőrizzük a szíj feszességét: a feszesség normális értékûnek mondható, ha a vezérmûtengely és a forgattyústengely szíjtárcsái között a szíj közepét 15…20 N (1,5…2 kp) erővel 90 fokkal el tudjuk fordítani.

4.      Ha a szükséges erő kisebb az előírtnál, lazítsuk meg a feszítőgörgő rögzítőanyáját, fordítsuk el 10…15 fokkal a tengelyét a hatlapú fejrésznél az óramutató járásával ellenkező irányban, és húzzuk meg ismét a tengely rögzítőanyáját.

5.      Újból fordítsuk meg a forgattyústengelyt az óramutatóval megegyező irányban két fordulattal és ellenőrizzük a szíj feszességét.

6.      Ha a szíj még így sem eléggé feszes, ismételjük meg a szíjfeszítő mûveleteket.

7.      Ha szíj feszessége megfelelő, húzzuk meg 39,2 Nm ( 4 mkp) nyomatékkal a feszítőgörgő tengelyének rögzítőanyáját, és helyezzük fel a fogasszíj első védőfedelét.

Kerüljük a szíj túlfeszítését, mivel ez jelentősen csökkenti élettartamát!

Nagyon lényeges, hogy a forgattyústengelyt csak a csavar meghúzási irányában (az óramutató járásával megegyező irányban) szabad megfordítani a vezértengely szíjtárcsájánál vagy a szíjtárcsa rögzítőcsavarjánál fogva.

A bordásszíj cseréje:

1.      Fékezzük le a gépkocsit a kézifékkel és kapcsoljuk be a sebváltó I. fokozatát.

2.      Vegyük le a fogasszíj első védőfedelét.

3.      Lazítsuk meg a generátor hajtószíját és vegyük le a szíjtárcsákról. Vegyük le a generátort hajtó szíjtárcsát is a forgattyústengelyről. Majd csavarjuk vissza a szíjtárcsa rögzítőcsavarját.

4.      Tegyük a váltót üresbe és fordítsuk el a forgattyústengelyt az óramuató járásával megegyező irányban olyan helyzetbe, hogy a tengelykapcsoló burkolatának nyílásán keresztül a lendkeréken látható jelölés a skála középső osztásánál legyen. Eközben a vezérmûtengely szíjtárcsáján levő B jelölésnek a hátsó védőfedél A jelölésével szemben kell elhelyezkednie.

5.      Lazítsuk meg a 3 feszítőgörgő 7 tengelyének rögzítőanyáját, és fordítsuk el a tengelyt olyan helyzetbe, amelynél a szíj teljesen fellazul. Vegyük le a vezérmûtengely hajtószíját a szíjtárcsákról.

6.      Helyezzük fel az új szíjat a forgattyústengely szíjtárcsájára, és megfeszítve a szíj két ágát, helyezzük fel a bal ágat a vízszivattyú 2 szíjtárcsájára is, majd illesszük azt a feszítőgörgőre. Helyezzük fel a szíjat a vezérmûtengely 5 szíjtárcsájára, és a görgő tengelyét az óramutató járásával ellenkező irányban forgatva egy kissé feszítsük meg. A szíj elrendezésénél ügyeljünk arra, hogy ne hajlítsuk be erősen.

7.      Fordítsuk el a forgattyústengelyt az óramutató járásával megegyező irányban és ellenőrizzük, egybeesnek-e az A és B jelölések, valamint hogy a lendkerék jelölése a skála középső osztásával szemben helyezkedik-e el.

8.      Ha a jelölések nem esnek egybe, ismételjük meg a szíj beállítását. Ha a jelölések egybeesnek, akkor csavarjuk ki a csavart a forgattyústengelyből, állítsuk be a generátort hajtó szíjtárcsát és rögzítsük azt az alátétes csavarral, az előírt nyomatékkal, ami 102,9 Nm (10,5 mkp).

9.      Szabályozzuk be a szíj feszességét, és helyezzük fel a bordásszíj első védőfedelét.

10.  Helyezzük fel a generátor hajtószíját és szabályozzuk be a szíj feszességet az előírásnak megfelelően.

11.  Ellenőrizzük, és szükség esetén szabályozzuk be az előgyújtást.

A szelephézag állítása

A megfelelő szelephézagtól függ a motor csendes járása, gazdaságos üzeme, a kipufogó gázok tisztasága és nem kis mértékben a motor élettartama. A VAZ-2105 (2104) és a VAZ-2107 típusoknál csavarokkal és rögzítőanyákkal állítják be a szelephézagokat. Ezeken a típusokon megfelelő gyakorlattal ezt a mûveletet házilag is elvégezhetjük.

A VAZ-2108-nál már nem ilyen egyszerû a feladat. A megfelelő hézagot acéllapkákkal állítják be, így ezekhez a munkákhoz gyári célszerszámok szükségesek.

A VAZ-2105 (2104) és a VAZ-2107 szelephézagának állítása

Minden 10000 km lefutása után ellenőrizzük a vezérlőbütykök és a szelepemelő karok közötti A hézagot, amelynek hideg motoron 0,15-nek kell lennie mind a szívó- mind a kipufogószelepeknél.

Új motoron e mûvelet elvégzése előtt ellenőrizzük a hengerfej, a vezérmûtengely csapágyháza, a szívócső és a kipufogó-gyûjtőcső rögzítését, majd húzzuk meg a csavarokat.

A hengerfej mindegyik csavarját előzetesen lazítsuk meg 30 fokkal, és az ábrán feltüntetett sorrendben húzzuk meg. A csavarok meghúzási nyomatéka 115 Nm (11,5 mkp) legyen.

A vezérmûtengely csapágyházát rögzítő anyákat egyenletes erővel, a feltüntetett sorrendben kell meghúzni. A végső meghúzási nyomaték 22 Nm (2,2 mkp).

A hézagok beállításának sorrendje:

1.      A főtengelyt az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a tárcsán levő A jelet állítsuk egy vonalba a vezérmûtengely házán levő B jelzéssel. Ilyenkor a negyedik henger dugattyúja a felső holtponton van, a sûrítési ütem végén, és mindkét szelep zárva van.

2.      Állítsuk be a szelepemelő karok és a vezérmûtengely bütykei közötti hézagot a negyedik henger kipufogószelepénél. (a 8. vezérlőbütyök) és a harmadik henger szívószelepénél (a 6. vezérlőbütyök). Ehhez a mûvelethez lazítsuk meg a 8.7. ábrán látható 6 rögzítőanyát és az 5 állítócsavar forgatásával állítsuk be a szükséges hézagot, amelyet a vezérlőbütykök és a szelepemelő karok közé helyezett hézagmérő segítségével lehet ellenőrizni.

3.      Kulccsal ebben a helyzetben tartva az 5 csavar, 52 Nm (5,2 mkp) nyomatékkal húzzuk meg a 6 ellenanyát, és újra ellenőrizzük a hézagot.

4.      A forgattyústengelyt fél fordulattal elfordítva az alább megadott sorrendben állítsuk be a szelephézagokat.

Tegyük a helyére a hengerfej fedelét, és húzzuk meg a rögzítőanyákat 5 Nm nyomatékkal.

A munka elvégzése után ellenőrizzük az indítóköröm meghúzási nyomatékát, aminek 122 Nm-nek (12,2 mkp-nak) kell lennie.

A VAZ-2108 szelephézagának állítása

A VAZ-2108-nál a szelepeket közvetlenül a vezérmûtengely bütykei mozgatják a henger alakú szelepemelők közbeiktatásával, karmechanizmus nélkül.

A vezérmûtengely bütykei és a szabályozó alátétek közötti hézagnak hideg motor esetén a szívószelepeknél 0,2±0,5 mm és a kipufogó szelepeknél 0,35±0,05 mm értékûnek kell lennie. A hézagot a szabályozó alátétek vastagságával szabályozzuk.

Tartalék alkatrészként 3…4,25 mm határok között 0,05 mm-es lépcsőkben változó vastagságú szabályozó alátéteket szállít a gyár. Az alátét vastagságát a felületén feltüntetik.

A hézagot a következő sorrend szerint szabályozzuk be.

1.      Vegyük le a hengerfej fedelét, és a szíj első védőfedelét.

2.      Csavarjuk ki a gyújtógyertyákat és távolítsuk el az olajat a hengerfej felső részéből (használt injekciós tû a legjobb erre a célra).

3.      Vizsgáljuk meg a vezérmûtengely bütykeinek felületét: ezeken nem szabad berágódásoknak, „kagylós” kopási nyomoknak és mély karcoknak lenniük.

4.      Helyezzük fel a hengerfej fedelét rögzítő tőcsavarokra a szelepemelők besüllyesztésére alkalmas 67.7800.9503 számú készüléket.

5.      Forgassuk meg a forgattyústengelyt, hogy a szíjtárcsán és a bordásszíj hátsó fedelén levő állító jelölések egybeessenek, majd fordítsunk még 40…50 fokot (2,5-3 foggal) a vezérmûtengely szíjtárcsáján. Eközben az első hengerben az égési ütem állítódik be.

6.      Hézagmérővel ellenőrizzük a hézagot a vezérmûtengely 1. és 3. bütykénél.

7.      Ha a hézag meghaladja az előírt értéket, a 67.7800.9503 számú készülékkel süllyesszük le a szelepemelőt és biztosítsuk az alsó helyzetben a 67.7800.9504 számú rögzítővel, behelyezve azt a szelepemelő széle és a vezérmûtengely közé.

8.      67.7800.9505 számú készülékkel távolítsuk el a szabályozó alátétet, és mikrométerrel mérjük meg a vastagságát.

9.      Határozzuk meg az új alátét vastagságát a következő képlet szerint:

H=B+(A-C)

H: az új alátét vastagsága, mm

B: a kiemelt alátét vastagsága, mm

A: a mért hézag, mm

C: a névleges hézag, mm

10.  Helyezzük be az új szabályozó alátétet a szelepemelőbe, távolítsuk el a rögzítő szerszámot, és újból ellenőrizzük a hézagot. Ha a beszabályozást helyesen végeztük el, a 0,2 vagy 0,35 mm vastagságú hézagmérő könnyen behelyezhető.

11.  Fokozatosan forgassuk meg a forgattyústengelyt félfordulatonként, ami a vezérmûtengely szíjtárcsáján levő jelölés 90 fokos elfordulásának felel meg.

12.  Szabályozzuk be a többi szelephézagot is, betartva a sorrendet.

13.  Töltsünk olajat a hengerfej felső részébe, helyezzük fel a hengerfej fedelét és a bordásszíj első fedelét.