Lada fordulatszámmér? m?ködése, beépítése

(Szerző: (), utoljára módosítva: 2006.12.12.)

2103 fordulatszámmérő


A VAZ-2103 típusú személygépkocsi TH 193 típusú elektronikus fordulatszámmérő-mûszerében alkalmazott áramkör kapcsolási rajza az 1.51. ábrán látható.


Mûködés:
Az önindukciós feszültséglengés csillapítását az R1, C1, R2, C2 szûrőlánc valósítja meg. A D1 dióda a C4 kondenzátor segítségével olyan szintrögzítő-vágóáramkört képez, amely csak a 2 pontban mérhető feszültségcsúcsokat engedi a T1 tranzisztor bázisára. (A dióda nemcsak a negatív félperiódusokat vágja le, hanem a pozitív jel egy részét is, mert a vágási határ a C4 kondenzátor feltöltöttségének megfelelő feszültségszinttel a nulla feszültségtől a pozitív feszültségek felé eltolódott). A C2 kondenzátor a hajtóimpulzus egyenfeszültség-összetevőjét választja le. A T1, T2 tranzisztorokkal felépített monostabil multivibrátora T2 tranzisztora nyugalmi állapotban (amikor a bemeneten nincs impulzus) vezet, mert a bázisán pozitív, az emitterén negatív feszültség van, azaz a tranzisztor bázisa nyitóiányú előfeszítést kap. Az áram ilyenkor az R9, T2, R5 úton folyik és miután a T2 tranzisztor ellenállása vezető állapotban viszonylag kicsi, a T1 tranzisztor bázisa és emittere gyakorlatilag azonos potenciálon van, a T1 tranzisztor záróirányú előfeszítést kap. A C5 kondenzátor az R10 ellenálláson keresztül feltöltött állapotban van. A T1 bázisára a D1 Zéner-dióda és a C4 kondenzátor segítségével a megszakító-érintkezők nyitásakor pozitív impulzus jut, amelynek hatására a T1 tranzisztor kinyit. A T1 tranzisztor kinyitásának pillanatában a C5 kondenzátorra negatív feszültségugrás kerül, amit a kondenzátor átvisz a T2 tranzisztor bázisára és ezáltal lezárja a T2 tranzisztort. Ennek zárt állapotában a T1 tranzisztor bázisa az R8, R4 bázisosztó-ellenálláson keresztül pozitív előfeszítést kap mindaddig, amíg a C5 kondenzátor kisül. A kisülés idejét az R10, C5 időzítő tag határozza meg. Amíg a T1 tranzisztor vezet, a 3-as pontban jelentkező négyszögimpulzus a 4-es mûszerhez jut. A C5 kondenzátorra jutott negatív impulzus lecsengése után a T2 tranzisztor bázisára ismét pozitív feszültség jut, a tranzisztor kinyit, ezáltal a kollektorán negatív feszültségugrás jelenik meg, amit az R8 ellenállás a T1 tranzisztor bázisára vezet és ezzel zárt állapotba juttatja azt. A stabil állapotba billenés így ugrásszerûen, gyorsan bekövetkezik.

Hitelesítés, felépítés:
A mérőmûre jutó négyszögimpulzusok amplitúdója az R7 ellenállással állítható be a mûszer méréshatárának megfelelő értékre. Az R3 hőellenállás (termisztor), amelynek ellenállása a hőmérséklet növekedésével csökken, a hőmérséklet kompenzáció megvalósításához szükséges. A D2 dióda védi a T1 tranzisztort a záróirányú túlterheléstől. A tápfeszültséget a D3 Zéner- dióda stabilizálja. A tápfeszültség-stabilizáció rendkívül fontos, mert egyébként a négyszögimpulzusok amplitúdója és ezáltal a jelzőmûszer kitérése követi a tápfeszültség ingadozásait. A 4-es jelzőmûszer állandó mágneseses, forgótekercses mérőmûvet tartalmaz. A mûszer szerkezeti felépítése az 1.52. ábrán látható, a mutató 270 fokos szögkitéréséhez 10 mA nagyságú egyenáram szükséges.


Az áramköri elemeket a 7-es nyomtatott huzalozású szerelőlapba "ültetik". A szerelőlapot a 11-es mûanyagház két, egyidejûleg a skála rögzítésére is szolgáló csapja tartja. Az áramkör a (13), (14) és (15) csatlakozókhoz dugaszolással, a (12) lengőtekercshez pedig a (8) rugótartón és a (9 és 10) visszatérítő spirálrugón keresztül forrasztással kapcsolódik, amely egyben az áramvezető is. A mérőmû (6) tengelye a (16 és 17) csapágyakban forog. A tengellyel egy egységet képez a (12) forgótekercs és a (4) ellentömeg. A mágneses erőteret az (2) állandó mágnes, az (1) alaplapként is szolgáló lágyvassaru és a (3) lágyvasgyûrû állítja elő. A megszakító-érintkezőktől érkező impulzussorozat a 13-as kapocsra jut. A 15-ös kapcsot testre, a 14-et a villamos hálózat +12V-os pontjára kötik. A mûszer lengéseinek csökkentésére a mutatótengely csapágyazásához csillapító hatású kenőanyagot használnak. A jelzőmûszer a Depréz-mûszereknél szokásos módon a rugó előfeszítésének és az állandó mágnes mágnesezettségének változtatásával hitelesíthető.


A fordulatszámmérő pontossági tûrései a következők:

Skálaérték, 1/min Megengedett hiba, 1/min
1000, 6000 _____ +200
2000, 3000, 4000 _____ +300-tól -50-ig
5000, 7000 _____ +300
Felhasznált irodalom: Dr Buna Béla Mérőmûszerek az autóban c. könyve
Gépelte: Rebel

2104-esbe szerelt TH193-as fordulatszámmérő
A mûszerfalra felfutó vezeték az ideiglenes tápfesz. ellátást biztosítja a szivargyújtóról. Tudom hogy nem a leg esztétikusabb megoldás de ideiglenesen így került beszerelésre, és idő hiányában így is maradt :) Természetesen a vezetéket középső "rácsozaton" átvezetve sokkal szebben megoldható. 

Hozzászólások ehhez a cikkhez:
2012.09.01. - lwBWDgeLz (ozCaveBL)
Sikerült bekötni:DDDDD köszi:D anyiba kül h nekem a vezetékek elvannak rejtve meg fehér számlap:D